Címke: Tábla

Normalizáció

Normalizáció

A normalizáció egy adatbázis-tervezési eljárás, amelynek célja az adatok redundanciájának minimalizálása és az adatbázisok konzisztenciájának biztosítása. A normalizáció segít optimalizálni az adatbázisok struktúráját és javítja a lekérdezések teljesítményét.

Miért fontos a normalizáció?

Az adatbázisokban tárolt adatok gyakran redundánsak lehetnek, vagyis ugyanaz az információ többször is megjelenik. Ez nem csak helypazarlást eredményez, hanem problémákat is okozhat az adatok konzisztenciájával. Ha például egy ügyfél adatait több helyen is tároljuk, akkor ha az ügyfél adatait frissítjük, minden tárolási helyen frissítenünk kell az adatokat. Ez nagyobb lehetőséget teremt az adatok inkonzisztenssé válására.

A normalizáció segítségével az adatokat kisebb egységekre bontjuk, és ezáltal minimalizáljuk a redundanciát. Ez nemcsak hatékonyabb adatbázis-struktúrát eredményez, hanem egyszerűbbé is teszi az adatok kezelését és karbantartását.

A normalizációs szabályok

A normalizáció során különböző szabályokat kell követnünk az adatok struktúrájának optimalizálása érdekében. A következőkben bemutatjuk a legfontosabb normalizációs szabályokat:

1. Normálforma (1NF)

Az adatokat atomi egységekre kell bontani, azaz minden attribútumnak egyértelműen definiált értéke kell legyen. Például, ha egy táblában egy mezőben több érték is szerepel, akkor azokat külön mezőkbe kell szétbontani.

2. Normálforma (2NF)

Az adatokat úgy kell szervezni, hogy minden nem kulcsattribútum teljesen függjön a kulcsattribútumoktól. Ha egy nem kulcsattribútum részlegesen függ a kulcsattribútumoktól, akkor azt külön táblába kell helyezni.

3. Normálforma (3NF)

Az adatokat úgy kell szervezni, hogy semmilyen nem kulcsattribútum ne függjön más nem kulcsattribútumtól. Ha egy nem kulcsattribútum függ más nem kulcsattribútumtól, akkor azt külön táblába kell helyezni.

Példa

Vegyük például egy egyszerű ügyfél-adatbázist, amelyben tároljuk az ügyfelek nevét, címét és telefonszámát. Az adatbázisban minden ügyfélhez tartozik egyedi azonosító is. Az eredeti adatbázis struktúrája a következő lehet:

Tábla: Ugyfel
| Azonosito | Nev    | Cim       | Telefonszam  |
|-----------|------------|------------------|---------------|
| 1     | John Doe  | 123 Main St   | 555-1234   |
| 2     | Jane Smith | 456 Elm St    | 555-5678   |

Ez az adatbázis nem felel meg a 2. normálformának, mert a telefonszám nem függ a kulcsattribútumoktól (azonosító). Tehát a telefonszámot külön táblába kell helyezni:

Tábla: Ugyfel | Azonosito | Nev | Cim | |-----------|------------|------------------| | 1 | John Doe | 123 Main St | | 2 | Jane Smith | 456 Elm St | Tábla: Telefonszam | Azonosito | Telefonszam | |-----------|---------------| | 1 | 555-1234 | | 2 | 555-5678 | Tovább >>

Milyen módon lehet adatokat frissíteni és törölni az adatbázisból?

Az adatok frissítése és törlése az adatbázisból alapvető műveletek, amelyeket gyakran használunk a technológiai projektek során. A következőkben bemutatjuk, hogyan lehet ezeket a műveleteket végrehajtani egy adatbázisban.

Adatok frissítése:
Az adatok frissítése az adatbázisban lehetővé teszi, hogy meglévő adatokat módosítsunk vagy frissítsünk. Ehhez általában az SQL (Structured Query Language) nyelvet használjuk. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb módszereket: Tovább >>

Elsődleges kulcs

Elsődleges kulcs

Az adatbázisokban az elsődleges kulcs (angolul primary key) egy olyan attribútum vagy attribútumok kombinációja, amely egyedileg azonosítja egy adott tábla rekordjait. Az elsődleges kulcs fontos szerepet játszik az adatbázisokban, mivel segít a rekordok azonosításában és a kapcsolatok kialakításában más táblákkal.

Az elsődleges kulcsnak több fontos tulajdonsága van:

 • Egyediség: Az elsődleges kulcsnak minden rekordban egyedi értéket kell tartalmaznia. Ez azt jelenti, hogy nem lehet két rekord ugyanazzal az elsődleges kulccsal.
 • Null érték: Az elsődleges kulcs nem lehet null értékű. Minden rekordnak rendelkeznie kell valamilyen értékkel az elsődleges kulcs attribútumban.
 • Stabilitás: Az elsődleges kulcs értéke nem változhat. Ez azt jelenti, hogy egy adott rekordhoz mindig ugyanaz az elsődleges kulcs tartozik.

Az elsődleges kulcs segítségével könnyen lehet hivatkozni egy adott rekordra más táblákban. Például, ha van egy „Felhasználók” tábla, akkor az elsődleges kulcs lehet a „Felhasználó ID”, amelyet más táblákban használhatunk hivatkozásként a felhasználóhoz tartozó adatokhoz. Tovább >>

Hogyan lehet adatokat összekapcsolni több adatbázis között?

Hogyan lehet adatokat összekapcsolni több adatbázis között?

Az adatok összekapcsolása több adatbázis között gyakori feladat a technológiai világban. Lehet, hogy különböző adatbázisokban tároljuk az adatokat, vagy különböző rendszerekben működő adatbázisokat kell összekapcsolnunk. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan lehet ezt a feladatot megoldani.

1. Adatbázisok közötti adatkapcsolatok

Az adatbázisok közötti adatkapcsolatok létrehozása az adatok összekapcsolásának alapja. Az adatkapcsolatok lehetnek egyszerűek vagy összetettek, és különböző módszerekkel hozhatók létre. Tovább >>

Mit jelent az adatintegritás az adatbázis-kezelésben?

Mit jelent az adatintegritás az adatbázis-kezelésben?

Az adatintegritás az adatbázis-kezelés egyik alapvető fogalma, amely az adatok megbízhatóságát és konzisztenciáját jelenti. Az adatintegritás biztosítja, hogy az adatok helyesek, érvényesek és összhangban vannak a meghatározott szabályokkal és korlátozásokkal.

Az adatintegritás számos szinten megvalósulhat az adatbázis-kezelésben. Az egyik leggyakoribb forma az adatbázis-séma szintű integritás, amely meghatározza az adatok struktúráját és korlátozásait. Például, ha egy adatbázisban egy tábla oszlopának csak pozitív egész számokat engedélyezünk, akkor az adatintegritás garantálja, hogy csak ilyen értékek kerülhetnek be az adatbázisba. Tovább >>

Osztályozás

Osztályozás

Az osztályozás egy fontos folyamat a technológia világában, amely lehetővé teszi a különböző elemek csoportosítását és rendezését. Az osztályozás segít a rendszeresítésben, a keresésben és az elemek közötti kapcsolatok felismerésében.

Az osztályozás alapvetően két fő típusra osztható: hierarchikus és nem hierarchikus osztályozásra.

Hierarchikus osztályozás

A hierarchikus osztályozás egy fastruktúrát használ az elemek csoportosítására. Ebben a rendszerben az elemeket az alapján osztályozzák, hogy milyen kapcsolatban vannak egymással. Az osztályokat gyakran „szülő-gyermek” kapcsolatban álló csomópontokként ábrázolják. Tovább >>

Idegen kulcs

Idegen kulcs

Az adatbázisokban az idegen kulcs egy olyan attribútum, amely egy másik táblában található elsődleges kulcsra mutat. Az idegen kulcsok segítségével kapcsolatot hozhatunk létre két vagy több tábla között, és lehetővé teszik az adatok összekapcsolását és lekérdezését.

Az idegen kulcsok használata nagyon fontos a relációs adatbázisokban, mivel segítségükkel megvalósíthatjuk az adatok integritását és konzisztenciáját. Az idegen kulcsok biztosítják, hogy csak olyan értékek kerüljenek be a táblába, amelyek a hivatkozott táblában található elsődleges kulcsokkal megegyeznek. Tovább >>

Reláció

Reláció

A reláció a matematikában egy olyan fogalom, amely két halmaz közötti kapcsolatot ír le. A relációk széles körben használatosak a számítástechnikában, különösen adatbázisrendszerekben és programozási nyelvekben.

Relációs adatbázis

A relációs adatbázis egy olyan adatbázis, amelyben az adatokat táblákban tároljuk. Minden tábla egy relációt reprezentál, ahol a tábla oszlopai a reláció attribútumai, a sorok pedig a reláció rekordjai.

A relációs adatbázisokban a relációk közötti kapcsolatokat kulcsok segítségével definiáljuk. A kulcs egy vagy több attribútum kombinációja, amely egyedileg azonosítja a rekordokat. A kulcsok segítségével lehetőségünk van a táblák közötti lekérdezéseket és összekapcsolásokat végezni. Tovább >>

Villamos biztonsági jelzések

Villamos biztonsági jelzések

A villamos biztonsági jelzések rendkívül fontosak a villamosenergia-használók és a villamosművek számára. Ezek a jelzések segítenek az embereknek és a munkavállalóknak az elektromos veszélyek felismerésében és elkerülésében. Ebben a cikkben áttekintjük a leggyakrabban használt villamos biztonsági jelzéseket, és megmagyarázzuk, hogy mit jelentenek.

Veszélyes feszültség

A veszélyes feszültség jelzése egy háromszög alakú jelzőtábla, amelyben egy felkiáltójel van ábrázolva. Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy a területen veszélyes feszültség van jelen, és csak a megfelelő képzéssel és engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be. Tovább >>