Címke: Logikai kalkulus

Logikai kalkulus

Logikai kalkulus

A logikai kalkulus egy matematikai rendszer, amely a logikai műveletek és azok szabályainak formális vizsgálatával foglalkozik. A logikai kalkulus alapvetően a logikai gondolkodás és a matematika egyik ága, amelynek célja a logikai kifejezések és azok igazságértékeinek vizsgálata.

A logikai kalkulusban a logikai műveletek közé tartoznak a konjunkció (és), a diszjunkció (vagy), az implikáció (ha…akkor) és a negáció (nem). Ezeket a műveleteket logikai jelekkel vagy szimbólumokkal jelöljük, például a konjunkciót a ∧ jel, a diszjunkciót a ∨ jel, az implikációt a → jel és a negációt a ¬ jel jelöli. Tovább >>