Címke: Doppler-effektus

Vöröseltolódás

Vöröseltolódás

A vöröseltolódás egy jelenség, amely a távoli objektumok, például galaxisok vagy csillagok fényének elmozdulását jelenti a vörös tartomány felé a spektrumon. Ez a jelenség a Doppler-effektus következménye, amely a fényhullámok frekvenciájának változását okozza, amikor a forrás és a megfigyelő relatív sebessége különbözik egymástól.

A vöröseltolódás mértékét a vöröseltolódási paraméter, vagy z, határozza meg. Ez a paraméter a forrás és a megfigyelő közötti sebességkülönbség arányában fejezi ki a vöröseltolódást. Ha a vöröseltolódási paraméter értéke pozitív, akkor a fény vöröseltolódik, míg negatív érték esetén kékeltolódásról beszélünk. Tovább >>

Doppler-effektus

Doppler-effektus

A Doppler-effektus egy fizikai jelenség, amely akkor következik be, amikor egy hang vagy fényhullámforrás mozog a megfigyelő felé vagy távolodik tőle. Ez a jelenség a hullámhossz változásában nyilvánul meg, amely befolyásolja a hang vagy fény frekvenciáját.

Az effektus nevét Christian Doppler osztrák fizikusról kapta, aki először írta le a jelenséget 1842-ben. Doppler azt tapasztalta, hogy amikor egy vonat közeledik hozzá, a vonat dudája magasabb hangot ad, majd amikor távolodik, a hang alacsonyabb lesz. Ez a jelenség azóta számos területen alkalmazásra került, például az űrkutatásban, orvostudományban és közlekedésben. Tovább >>