Címke: Divergencia

Divergencia

Divergencia

A divergencia egy fontos fogalom a matematikában és a fizikában, amely számos területen alkalmazható, például a vektoranalízisben és a differenciálegyenletekben. A divergencia egy skalár mennyiség, amely jellemzi egy vektor mező terjedését vagy terjedését egy adott pontban.

A divergencia matematikai definíciója a következő: legyen F(x, y, z) egy vektor mező, ahol x, y és z a tér koordinátái. A divergencia a következőképpen számítható ki:

∇ · F = ∂Fx/∂x + ∂Fy/∂y + ∂Fz/∂z

Ahol ∇ a del operátor, · a skaláris szorzat, Fx, Fy és Fz pedig a vektor mező komponensei. Tovább >>