Címke: Diszperzió

Fénytörés

Fénytörés

Az optika egyik alapvető jelensége a fénytörés, amely akkor következik be, amikor a fény egy közeg határfelületén áthaladva irányt változtat. A fénytörés jelenségét először Willebrord Snellius, holland matematikus és csillagász írta le 1621-ben, ezért a fénytörés másik neve Snellius törvénye.

A fénytörés törvénye

A fénytörés törvénye matematikailag a következőképpen írható le:

n1 * sin(θ1) = n2 * sin(θ2)

Ahol n1 és n2 a közeg törésmutatója, θ1 és θ2 pedig a be- és kilépési szög. A törésmutató a közeg tulajdonságát jellemzi, és azt mutatja meg, hogy mennyire lassul le a fény a közegben. A törésmutató értéke általában pozitív, és a vákuum törésmutatója 1. Tovább >>

Diszperzió

Diszperzió

A diszperzió egy olyan jelenség, amely akkor következik be, amikor egy hullám terjedése különböző sebességgel történik különböző frekvenciákon vagy hullámhosszokon. Ez a jelenség gyakran fordul elő a fény terjedése során, de más hullámoknál is megfigyelhető.

A diszperzió oka az anyagokban található különböző tulajdonságok, például a törésmutató, amely meghatározza a fény sebességét az anyagban. Az anyagokban a törésmutató általában frekvenciafüggő, ami azt jelenti, hogy a különböző frekvenciájú fények eltérő sebességgel terjednek az anyagban. Tovább >>

Optikai gerjesztési jellemzők

Optikai gerjesztési jellemzők

Az optikai gerjesztési jellemzők olyan fontos tulajdonságok, amelyek meghatározzák egy anyag reakcióját a fény hatására. Ezek a jellemzők lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük és manipuláljuk az anyagok optikai viselkedését, és számos alkalmazási területen hasznosak lehetnek, például optikai kommunikációban, képalkotásban és érzékelésben.

Az egyik legfontosabb optikai gerjesztési jellemző az abszorpció. Ez a jellemző azt mutatja meg, hogy mennyire képes egy anyag elnyelni a beérkező fényt. Az abszorpció mértéke általában hullámhosszfüggő, tehát az anyag különböző hullámhosszú fényeket különböző mértékben képes elnyelni. Az abszorpció jellemzője lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogyan viselkedik egy anyag a különböző színekkel és hullámhosszakkal. Tovább >>