Milyen különbségek vannak a klasszikus és a modern fizika között?


Milyen különbségek vannak a klasszikus és a modern fizika között?

A fizika az egyik legfontosabb tudományág, amely az anyag, az energia és az idő viszonyait tanulmányozza. A fizika fejlődése során két fő ágra osztható: a klasszikus fizikára és a modern fizikára. Ezek a két ág különböző időszakokban és különböző megközelítésekkel foglalkoznak a fizikai jelenségekkel.

Klasszikus fizika

A klasszikus fizika a 17. és 19. század közötti időszakban fejlődött ki. Ebben az időszakban a fizikusok olyan alapvető törvényeket és elméleteket dolgoztak ki, amelyek a makroszkopikus világban érvényesek. A klasszikus fizika három fő területre osztható: mechanika, elektromágnesesség és termodinamika.

A mechanika a testek mozgását tanulmányozza. A klasszikus mechanika alapját Isaac Newton fektette le a három mozgási törvényével. Ezek a törvények leírják a testek mozgását és a rájuk ható erőket.

Az elektromágnesesség a töltések és az elektromos és mágneses mezők viszonyait tanulmányozza. A klasszikus elektromágnesesség alapját James Clerk Maxwell fektette le a négy Maxwell-egyenletével. Ezek az egyenletek leírják az elektromágneses mezők terjedését és viselkedését.

A termodinamika a hő és a hőenergia viszonyait tanulmányozza. A klasszikus termodinamika alapját többek között Sadi Carnot és Rudolf Clausius fektették le. A termodinamika törvényei leírják a hőenergia átalakulását és a hőmotorok működését.

Modern fizika

A modern fizika a 20. század elején kezdett el fejlődni. Ebben az időszakban a fizikusok olyan új elméleteket és törvényeket dolgoztak ki, amelyek a mikroszkopikus világban érvényesek. A modern fizika három fő területre osztható: relativitáselmélet, kvantummechanika és részecskefizika.

A relativitáselmélet Albert Einstein munkásságán alapul. Az általános relativitáselmélet leírja a gravitációt és a tér-idő görbületét, míg a speciális relativitáselmélet leírja a mozgás viszonylagosságát és az idő és a tér közötti összefüggéseket.

A kvantummechanika a mikroszkopikus részecskék viselkedését tanulmányozza. A kvantummechanika alapját többek között Max Planck és Erwin Schrödinger fektette le. Ez az ág a részecskék hullám-szerű tulajdonságait és a valószínűségi jelenségeket vizsgálja.

Kapcsolódó:   Milyen szerepet játszik a szerverek helye a felhőszolgáltatásokban?

A részecskefizika a részecskék és az alapvető erők viszonyait tanulmányozza. A részecskefizika alapját többek között Niels Bohr és Murray Gell-Mann fektette le. Ez az ág a részecskék szerkezetét és kölcsönhatásait vizsgálja.

Következtetés

A klasszikus fizika és a modern fizika között számos különbség van. Míg a klasszikus fizika a makroszkopikus világban érvényes törvényeket és elméleteket tanulmányozza, addig a modern fizika a mikroszkopikus világban érvényes törvényeket és elméleteket vizsgálja. A modern fizika új megközelítéseket és elméleteket vezetett be, amelyek forradalmasították a fizika tudományát.

Fókuszban: klasszikus, tanulmányozza, elméleteket, alapját, relativitáselmélet, viszonyait, törvényeket, termodinamika, részecskék