Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás


Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás

A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (angolul Cosmic Microwave Background, röviden CMB) az univerzum keletkezésekor kibocsátott elektromágneses sugárzás, amely ma már a mikrohullámú tartományba esik. Ez a sugárzás az univerzum minden irányából érkezik hozzánk és egyenletesen oszlik el a világűrben.

Az első jelei a CMB-nek 1965-ben kerültek felfedezésre, amikor Arno Penzias és Robert Wilson véletlenül rábukkantak rá a Bell Labs-ban végzett munkájuk során. A felfedezésért 1978-ban Nobel-díjat kaptak.

Az univerzum keletkezésekor, a Nagy Bumm (Big Bang) során, a hőmérséklet és a sűrűség olyan magas volt, hogy a részecskék és az antirészecskék folyamatosan egymással kölcsönhatásba léptek és egymást megsemmisítették. Ahogy az univerzum tágult és lehűlt, a kölcsönhatások lelassultak, és a részecskék és antirészecskék elkezdtek összeállni. Ebben a folyamatban a részecskék és antirészecskék közötti kölcsönhatások során fotonok szabadultak fel, amelyek a mai napig az univerzumot áthatják.

Az univerzum tágulása során a fotonok is kiterjedtek és lehűltek, így a kezdeti nagy energiájú gamma-sugárzásból mikrohullámú sugárzás lett. A CMB spektruma a fekete test sugárzás spektrumához hasonlít, ami azt jelenti, hogy a sugárzás intenzitása a frekvencia növekedésével csökken.

Az első részletes térképét a CMB-nek a Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) műhold készítette 2003-ban. Ez a térkép nagy pontossággal mutatja az univerzum hőmérsékleti fluktuációit, amelyek a kozmikus struktúrák kialakulásának alapjai. A CMB térképek segítségével a kutatók képesek megvizsgálni az univerzum korai időszakát, és információkat nyerni az univerzum összetételéről és fejlődéséről.

Az elmúlt évtizedekben a CMB kutatása jelentős előrelépéseket hozott az univerzum eredetének és fejlődésének megértésében. A CMB segített megerősíteni az ún. inflációs modellt, amely az univerzum kezdeti időszakában történt gyors tágulást magyarázza. Emellett a CMB térképek segítségével a kutatók képesek becsléseket készíteni az univerzum összetételéről, beleértve a sötét anyag és a sötét energia arányát is.

Az univerzum kozmikus mikrohullámú háttérsugárzása tehát rendkívül fontos információkat nyújt az univerzum keletkezéséről és fejlődéséről. A további kutatások és mérések segítségével még többet tudhatunk meg az univerzumunkról és az abban zajló folyamatokról.

Fókuszban: univerzum, mikrohullámú, sugárzás, kozmikus, segítségével, részecskék, antirészecskék, kölcsönhatások, képesek