Iteráció


Iteráció

Az iteráció a programozásban egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi, hogy egy adott műveletet ismételten végrehajtsunk egy adott adathalmazon vagy feltétel alapján. Az iteráció segítségével hatékonyan kezelhetjük a nagy mennyiségű adatokat vagy ismétlődő feladatokat.

For ciklus

Az egyik leggyakrabban használt iterációs szerkezet a for ciklus. Ez a ciklus egy adott számlálóval rendelkezik, amelyet minden iteráció során növelünk vagy csökkentünk. A ciklus addig fut, amíg a számláló eléri a megadott határt.

Példa:

<?php
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
    echo $i . " ";
}
?>

Ez a kód 0-tól 9-ig írja ki a számokat a képernyőre. A $i++ kifejezés a számláló növelését jelenti minden iteráció során.

While ciklus

A while ciklus addig fut, amíg egy adott feltétel igaz. A ciklusmagot addig ismételjük, amíg a feltétel teljesül.

Példa:

<?php
$i = 0;
while ($i < 10) {
    echo $i . " ";
    $i++;
}
?>

Ez a kód ugyanazt az eredményt adja, mint a for ciklusos példa. A különbség az, hogy itt a számlálót kívülre inicializáljuk, majd a ciklusmagban növeljük.

Foreach ciklus

A foreach ciklus egy speciális iterációs szerkezet, amelyet tömbök vagy objektumok bejárására használunk. A ciklus minden iterációja során egy elemet vesz ki a tömbből vagy az objektumból, és végrehajtja a megadott műveletet.

Példa:

<?php
$colors = array("piros", "zöld", "kék");
foreach ($colors as $color) {
    echo $color . " ";
}
?>

Ez a kód kiírja a „piros zöld kék” szavakat a képernyőre. A $color változó minden iteráció során az aktuális elemet tartalmazza.

Összefoglalás

Az iteráció egy fontos eszköz a programozásban, amely lehetővé teszi a műveletek ismétlését adott adathalmazon vagy feltétel alapján. A for, while és foreach ciklusok segítségével hatékonyan kezelhetjük a nagy mennyiségű adatokat vagy ismétlődő feladatokat.

Fókuszban: iteráció, foreach, feltétel, adatokat, programozásban, képernyőre, megadott, számláló, szerkezet