Elsődleges kulcs


Elsődleges kulcs

Az adatbázisokban az elsődleges kulcs (angolul primary key) egy olyan attribútum vagy attribútumok kombinációja, amely egyedileg azonosítja egy adott tábla rekordjait. Az elsődleges kulcs fontos szerepet játszik az adatbázisokban, mivel segít a rekordok azonosításában és a kapcsolatok kialakításában más táblákkal.

Az elsődleges kulcsnak több fontos tulajdonsága van:

  • Egyediség: Az elsődleges kulcsnak minden rekordban egyedi értéket kell tartalmaznia. Ez azt jelenti, hogy nem lehet két rekord ugyanazzal az elsődleges kulccsal.
  • Null érték: Az elsődleges kulcs nem lehet null értékű. Minden rekordnak rendelkeznie kell valamilyen értékkel az elsődleges kulcs attribútumban.
  • Stabilitás: Az elsődleges kulcs értéke nem változhat. Ez azt jelenti, hogy egy adott rekordhoz mindig ugyanaz az elsődleges kulcs tartozik.

Az elsődleges kulcs segítségével könnyen lehet hivatkozni egy adott rekordra más táblákban. Például, ha van egy „Felhasználók” tábla, akkor az elsődleges kulcs lehet a „Felhasználó ID”, amelyet más táblákban használhatunk hivatkozásként a felhasználóhoz tartozó adatokhoz.

Az elsődleges kulcs kiválasztása fontos döntés az adatbázis tervezésekor. Általában egy olyan attribútumot választunk, amely egyedi és stabil, például egy azonosítószám vagy egy felhasználónév. Az elsődleges kulcs lehet egyetlen attribútum vagy több attribútum kombinációja, amelyek együttesen egyedileg azonosítják a rekordokat.

Az elsődleges kulcsokat általában indexekkel látják el az adatbázisok, hogy gyorsan lehessen keresni és rendezni a rekordokat az elsődleges kulcs alapján.

Az elsődleges kulcsok használata nagyban segíti az adatbázisok hatékony működését és a rekordok egyszerű kezelését. Ezért fontos megfelelően tervezni és megvalósítani az elsődleges kulcsokat az adatbázisokban.

Fókuszban: elsődleges, adatbázisokban, attribútum, rekordok, rekordokat, kulcsokat, adatbázisok, kulcsnak, táblákbanKapcsolódó:   Milyen szerepe van a bioinformatikának a genetikai diagnosztikában és a genetikai tanácsadásban?