Egyenes


Egyenes

Az egyenes az elemi geometria egy alapvető fogalma. Egyenesnek nevezünk egy olyan végtelen hosszúságú és vékony vonalat, amelynek minden pontja ugyanolyan távolságra van a két végpontjától.

Az egyeneseket általában két ponttal vagy egy ponttal és egy iránnyal írjuk le. Ha két ponttal írjuk le, akkor az egyeneset az adott két ponton átmenő egyenesnek nevezzük. Ha egy ponttal és egy iránnyal írjuk le, akkor az egyeneset az adott pontból kiinduló és az adott irányba haladó egyenesnek nevezzük.

Az egyeneseket különböző módon lehet jelölni. Az egyik leggyakoribb jelölési mód a két végpontjának megadása, például AB. Egy másik jelölési mód az egyenes egy pontjának és az adott iránynak a megadása, például P→.

Az egyenesek tulajdonságai közül az egyik legfontosabb a párhuzamosság. Két egyenes párhuzamosak, ha egymással sosem metszik egymást, azaz nem találkoznak egyetlen pontban sem. Egyenesek párhuzamosak lehetnek akkor is, ha ugyanazon a síkon vannak, de nem metszik egymást, vagy akkor is, ha különböző síkokban vannak, de párhuzamosak egymással.

Az egyenesekkel kapcsolatos fogalmak közé tartozik még az egyenesek metszéspontja és az egyenesek szöge. Az egyenesek metszéspontja az a pont, ahol az adott két egyenes metszi egymást. Az egyenesek szöge az a szög, amelyet az adott két egyenes alkot a metszéspontjukban.

Az egyenesekkel kapcsolatos fogalmak és tulajdonságok fontosak a geometriában, de számos más területen is hasznosak lehetnek, például a fizikában, a mérnöki tudományokban és a számítástechnikában.

Fókuszban: egyenes, egyenesek, ponttal, egymást, párhuzamosak, egyenesnek, nevezzük, egymással, metszikKapcsolódó:   Milyen szerepe van a UI/UX designnek a felhasználói elégedettségben?